Praktijk voor:

remedial teaching - bijles - huiswerkbegeleiding

Heeft uw zoon of dochter moeite met rekenen?
Lukt het maar niet om spelling juist toe te passen of vormt (begrijpend) lezen een probleem?
Is uw kind onzeker of faalangstig geworden?
Vormt een goede werkhouding/concentratie of het plannen van huiswerk een probleem?
Heeft u een vermoeden van dyslexie/dyscalculie/beelddenken?
Wilt u dat de stof aansluit bij de leerstijl van uw kind?

BijDeLes biedt uitkomst!

In samenwerking met school en ouders gaan we doelgericht met uw kind aan de slag. We zetten in op persoonlijke begeleiding en gaan voor optimale resultaten passend bij het kind.

REMEDIAL TEACHING

Remedial teaching betekent: professionele didactische hulp, wanneer het leerproces van een kind op school niet volgens de verwachting verloopt. Er wordt gericht gekeken naar het niveau van het kind en naar wat dit kind specifiek nodig heeft om verder te komen. Dit betekent dat er andere methodes en leerstrategieën worden ingezet, passend bij de leerstijl van een kind.
Het gaat bij Remedial Teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook om de manier waarop een kind zich die eigen maakt.
Deze vorm van begeleiding wordt vooral ingezet bij basisschoolleerlingen.

BIJLES

Bijles bestaat uit het herhalen van leerstof die een leerling moeilijk vindt. Er wordt uitgegaan van de methodes en leerstrategieën die op school gebruikt worden en de leerling krijgt in een 1 op 1 situatie extra uitleg en oefening over de dingen die al in de klas aan bod zijn geweest maar door de leerling nog niet eigen zijn gemaakt. Deze vorm van begeleiding wordt vooral ingezet bij middelbare scholieren waarbij we vakinhoudelijk bijles geven voor Engels en de exacte vakken.

HUISWERKBEGELEIDING

Huiswerkbegeleiding is professionele begeleiding in een 1 op 1 situatie waarbij de persoonlijke leerbehoefte in kaart wordt gebracht en passende studievaardigheden zoals planning, leren leren en samenvatten worden aangeboden. Middelbare scholieren lopen vaak vast doordat ze deze vaardigheden nog niet beheersen. Zij maken zich deze strategieen eigen in een periode van ongeveer 2 maanden en kunnen dan zelfstandig verder.