ONDERZOEK

Screeningsonderzoek

Afhankelijk van de hulpvraag (in samenwerking met school en ouders) kunnen we screeningsonderzoeken afnemen op het gebied van (begrijpend) lezen, spelling (dyslexie) en rekenen (dyscalculie). Deze screening is bij de individuele begeleiding inbegrepen. Dit onderzoek bepaalt het niveau van de leerling per genoemd vak. De analyse hiervan geeft inzicht in de domeinen binnen het vak. Aan de hand hiervan wordt duidelijk aan welke doelen er gewerkt moet worden.

Intelligentieonderzoek

Geschikt voor:
Kinderen en jongeren van 6-17 jaar.

Wat houdt het in:
Er wordt gebruik gemaakt van de meest gangbare en nieuwste intelligentietest: WISC-V.

Het onderzoek verloopt als volgt:
*     Intake en kennismaking (1 uur)
*     Afname van de intelligentietest WISC V in (2-3 uur; verdeeld over 1 of 2 dagdelen)
*     Analyse van de resultaten en verslaglegging (2 uur)
*     Adviesgesprek en overdracht rapport (1 uur)

Wat kunt u verwachten:
Een intelligentieonderzoek levert op:
- Duidelijkheid over de cognitieve capaciteiten (leervermogen) van uw kind
- Een totaal beeld van zowel de performale (ruimtelijk inzicht) als verbale (talige) capaciteiten
- Een uitgebreide analyse op de afzonderlijke onderdelen van de test
- Duidelijkheid over eventuele hoogbegaafdheid, onderpresteren of overvragen
- Informatie over werkhouding, doorzettingsvermogen, concentratie en (eventuele) signalen van faalangst door middel van observatie