TARIEVEN

Intakegesprek

Individuele begeleiding: remedial teaching

Individuele begeleiding: bijles Engels en exacte vakken

Individuele begeleiding: huiswerkbegeleiding en studievaardigheden

IQ onderzoek

Screeningsonderzoek:
dyslexie, dyscalculie, rekenen, spelling en begrijpend lezen  

Zorgarrangementen voor scholen

PGB (Persoons Gebonden Budget) invulling via gemeente Langedijk/Heerhugowaard


gratis

€144 per maand (wekelijks begeleiding van 50 minuten + verslaglegging en evaluatie, m.u.v. de schoolvakanties)

€144 per maand (idem)

€144 per maand (idem)

€ 450 (incl. BTW)  

€ 48 per uur


€ 48 per uur (invulling in overleg met de school)

€ 48 per uur (invulling in overleg)