Annella Overbeek

Na jarenlang in het onderwijs als leerkracht werkzaam te zijn geweest ben ik in januari 2013 als remedial teacher gestart met mijn praktijk “BijDeLes”. Mijn hart ligt bij het werken met kinderen die vast lopen in het onderwijs of op een of andere manier een zetje in de rug nodig hebben. Met veel enthousiasme en gedrevenheid zet ik mij in om kinderen en jongeren weer te zien groeien.
Ik heb ervaren dat er een grote behoefte is aan deze vorm van ondersteuning en al enige tijd werk ik nu samen met een aantal enthousiaste collega's.

CV:
- Trainer Alle Teksten de Baas (begrijpend lezen)
- Reken Remediespecialist
- Opleiding tot kernvisiecoach
- Taal in Blokjes (spelling)
- Met Sprongen Vooruit (rekenen)
- Post bachelor: remedial teaching
- PABO
- VWO

Nikita Voorrips

Mijn naam is Nikita Voorrips, leerkracht en orthopedagoog. Sinds dit jaar ben ik afgestudeerd als orthopedagoog op de VU te Amsterdam. Tijdens mijn studie werkte ik al bij BijDeLes. Voor mijn studie werkte ik in het onderwijs zelf als leerkracht. Mijn ervaring als leerkracht en mijn kennis en kunde als orthopedagoog combineer ik hier bij BijDeLes. Zo heb ik zowel aandacht voor vakspecifieke inhoud als aandacht voor de pedagogische kant. Dit is voor mij een waardevolle combinatie.

CV:
- Master Pedagogische wetenschappen-orthopedagogiek
- Training Kindertelefoon
- PABO
- Propedeuse Psychologie
- VWO

Thijs Breur

Mijn naam is Thijs Breur. Ik ben sinds
2019 docent lichamelijke opvoeding.
Tijdens mijn studie kwam ik in
aanraking met BijDeLes. Op dat moment had ik net de minor Special needs afgerond waar ik mij heb ingezet om kinderen met zowel motorisch als cognitieve achterstand te helpen om binnen de huidige maatschappelijke verwachtingen te kunnen functioneren. Mede hierdoor vond ik het interessant om iets te kunnen bieden aan BijDeLes, maar vooral om daarbinnen een rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Ik begeleid voornamelijk middelbare scholieren bij exacte vakken en Engels.

CV:
-
Bachelor 1ste graads leraar lichamelijke opvoeding
- Minor Special Needs
- Rots en water trainer
- Havo

Thea Strijbis-Dekker

Ik ben Thea Strijbis-Dekker. Vanaf 1974 tot 2015 met hart en ziel in het onderwijs werkzaam geweest als leerkracht en later als intern begeleider.
Ik heb me o.a.gespecialiseerd in dyslexie en omgaan met kinderen met
speciale behoeften. Als intern begeleider kwam ik vaak niet toe aan de
directe ondersteuning van de kinderen.
Daarom beleef ik er veel plezier aan om nu, nu ik niet meer werk, mijn
kennis bij BijDeLes te kunnen inzetten.

CV:
- Ontwikkelingsgerichte zorgverbreding
- Dyslexiespecialist
- Interne begeleiding
- Remedial teaching
- Pabo
- MMS

Wij zijn lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT). Hierdoor blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en zijn we in de gelegenheid de informatiebijeenkomsten bij te wonen.