ONDERZOEK

Screeningsonderzoek

Afhankelijk van de hulpvraag (in samenwerking met school en ouders) kunnen we screeningsonderzoeken afnemen op het gebied van (begrijpend) lezen, spelling (dyslexie) en rekenen (dyscalculie). Deze screening is bij de individuele begeleiding inbegrepen. Dit onderzoek bepaalt het niveau van de leerling per genoemd vak. De analyse hiervan geeft inzicht in de domeinen binnen het vak. Aan de hand hiervan wordt duidelijk aan welke doelen er gewerkt moet worden.