Visie

Samenwerking
Goede samenwerking tussen ouders, school en BijDeLes zien wij als de sleutel tot succes. Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de school waar uw kind onderwijs volgt.

Hulp op maat
Ieder kind is uniek. We onderzoeken welke hulp het beste bij uw kind past. We gebruiken hierbij wetenschappelijk erkende materialen en methodes.

Sociaal-emotionele groei
Dit belangrijke aspect nemen wij mee in de begeleiding. Er is voor ons niks mooiers te constateren dat een kind weer zelfvertrouwen krijgt, plezier beleeft en gemotiveerd is.

WErkwijze

Kennismaking
Nadat u contact met ons hebt opgenomen volgt er eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we welke problemen er spelen, hoe de ontwikkeling van uw kind is verlopen en welke hulpvragen er zijn. We doen onderzoek naar de vaardigheden van het kind met betrekking tot rekenen, spelling en begrijpend lezen. Als de doelen duidelijk zijn stellen we een passend plan op waaraan we een afgesproken periode gaan werken.

Begeleiding
Gedurende de begeleiding krijgt uw kind ook oefenstof voor thuis mee. Om optimale resultaten te krijgen is het belangrijk dat u als ouder ook met uw kind aan de slag gaat. Via verslaglegging en evaluatie blijft u en de school op de hoogte van de vorderingen van uw kind.